Part of the Do'a Iftitah

"Verily my solats, my ibadah, my life and my death I surrender to Almighty Allah, Creator and Lord of all the worlds. Never will I associate anything with Him. So am I commanded and I am of those who are Muslims."

The Muslim Bloggers Alliance

The Muslim Bloggers Alliance
Bringing Muslim Bloggers Together

Sunday, January 18, 2009

Sayyidul Istighfar - Penghulu Istighfar bagi setiap Muslim yang mahu ber'Taubat Nasuha'!Assalamualaikum ya ikhwanul Muslimin na wal Muslimat, Mukminin na wal Mukminat.

Saudara saudari seIslam dengan ku.

Ada diantara pembaca blog saya ini memohon saya menyiarkan bacaan 'Sayyidul Istighfar' untuk dijadikan pedoman dan panduan untuk mereka bertaubat sepertimana di anjurkan Nabi Muhammad ibni Abdullah, Khataman Nabiyyi al Mustafa, Sallalahu Alaihi Wassallam.

Maka tuan tuan dan puan puan yang saya hormati, ini dia apa yang dapat saya gali dari keterangan kitab kitab hadis dan do'a yang berada didalam simpanan koleksi saya.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati kita semua dan sudi mengampuni kesekelian dosa dosa kita yang kita lakukan secara sedar mahupun tidak?

Amin Ya Rabbal Alamin.Bismillahirrahmannirrahim.
  • Astaghfirullah hal adzhim!
  • Astaghfirullah hal adzhim.
  • Astaghfirullah hal adzhim.
Alladzi la ila ha ill laa huwal hayyul qayyum wa `aatubu ilaih

Min qulli dzanbii adznab tuhu amdan `au khaatan

Sirr ran `au `alaa niyyatann shaaghirann au kabirran

Innaka anta ghaafarr ruudzunu bi fattahul `qulub

Sattaarul `uyuub

Kaasyifuul `qurub

Wa'aatubu ilaih

Minaadzunubil latii

`A'lamu Wadz Dzunubil lath laa `alam

Innaka antaa `allamul ghuyuub.

~~~@~~~

Laa haula wala quwwata illaa billaa hil `aliyyil adhzim

Allahumma `inni nadiimun `alaa `qulli

Mashii`atin irrtaa kabtuhaa war zuqni shaadiqan

Fii dzalika wa inni barii `un `an kulli dii niin

Yukha liifuu diinal Islam.

~~~@~~~

Allahumma in dakha lasyh syhirku

Wasyh syhakku fii imani

Wa Tauhiddii

Tubtu ilaika waghfirlii

Wa qultu anaa

Asyhadu allaa ila ha illal Laah; Wa Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah!

~~~@~~~

Ertinya:

Saya meminta ampun kepada Allah yang Maha Besar

Saya meminta ampun kepada Allah yang Maha Besar

Saya meminta ampun kepada Allah yang Maha Besar

Tidak disembah yang lain

Hanya Tuhan yang Maha Hidup dan Berdiri sendiri.


Aku bertaubat dari segala dosa yang aku telah kerjakan

Sengaja atau tidak sengaja; dengan sembunyi atau secara terang terangan

Baik dosa kecil ataupun dosa besar

Kerana Engkau Ya Allah Maha Pengampun akan dosa

Engkaulah yang membuka hati untuk bertaubat!

Engkau Penutup ke`aiban.

Engkau melenyapkan segala kedukaan.

Dan aku bertaubat dari segala dosa yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui.

Hanya Engkau Ya Allah yang Maha Mengetahui semua yang tersembunyi.

Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar!


Ya Allah!

Sesungguhnya aku menyesali atas semua perbuatan maksiat yang aku lakukan!

Berilah aku petunjuk agar aku dapat benar benar dalam hal ini!

Aku melepaskan diri dari semua agama selain dari Agama Islam!


Ya Allah!

Jika sekiranya pernah aku syirik dan syak dalam ke`imananku dan peng`esaanku terhadap Engkau, aku bertaubat!

Ampunilah kesalahanku!

Akhirnya aku mengucapkan dan mentasdiqkan bahawa :

Tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah Pesuruh Allah!

~~~~~@~~~~~

Saudara saudariku Muslimin dan Muslimat sekelian.

Pohon faham bahawa penyiaran Sayyidul Istighfar diatas ini bertujuan membantu mereka yang tidak mahir didalam membaca Do`a Taubat Nasuha ini didalam Bahasa Arab.

Mungkin penulisan rumi ini tidak berapa tepat didalam nahunya tetapi saya telah berusaha sedaya upaya saya untuk permudahkan mereka yang mengirim emel kepada saya dan diminta saya terbitkan Sayyidul Istighfar ini didalam Bahasa Rumi.

Seandainya anda berkemampuan untuk melakukan yang lebih baik dan sempurna lagi, maka saya persilakan anda lakukan demikian dan memaklumkan saya tentang alamat laman web atau blog anda untuk saya memaklumkan pembaca blog saya ini.

Segala kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan usaha hambanya ini hanya untuk membantu sesama Islam dengan saya.

Ketahulah bahawa pintu taubat bagi kita sentiasa terbuka selagi ajal kita belum sampai.

Bilamana sudah hadir Sayyidina Izra`il Alaihis Salam datang untuk menjemput kita kembali ke Rahmat atau Murka Allah Azza Wa Jalla, maka sudah terlambat bagi kita untuk bertaubat Nasuha begini.

Saya do`akan anda supaya sempat meminta ampun kepada Allah Malikul Mulk selagi masih terdaya dan semoga kita semua di ampuni Ar Rahman Ar Rahim sebelum matinya kita nanti!

Amin Ya Rahman! Amin Ya Rahim!

Wabillahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamu Alaikum Warahmatulillahi Ta'ala Wabarakatuh!

Abdillah.

Zainol Abideen @ Mahaguru58.

* Artikel ini ditulis memenuhi permintaan Saudara Ramle dari Negara Brunei Darussalam.


Diatas permintaan pembaca yang lain, maka ini saya terbitkan Sayyidul Istighfar yang lain didalam Bahasa Arab:Allahumma anta robbi* La ilaha illa anta kholaqtani * Wa ana ‘abduka
Wa ana ‘alaa ‘ahdika * wa wa’dika mastathoq’tu *A’uu dzubika min syarri maa sonaq’tu
Abuu u laka biniaq’matika ‘alayya * Wa abuu - u bidzann-bii * Faghfirli  fain nahuu*
Laa yaghfirudz-dzunuuba illaa anta

Artinya :
Ya Allah, Engkau adalah Rabb-ku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. 
(Hadits Shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6306 dan 6323), at-Tirmidzi (no. 3393), an-Nasa’i (no. 5522) dan lain-lain.)


Sumber