Part of the Do'a Iftitah

"Verily my solats, my ibadah, my life and my death I surrender to Almighty Allah, Creator and Lord of all the worlds. Never will I associate anything with Him. So am I commanded and I am of those who are Muslims."

The Muslim Bloggers Alliance

The Muslim Bloggers Alliance
Bringing Muslim Bloggers Together

Monday, July 20, 2009

Durhaka terhadap orang tua adalah diantara dosa dosa besar!

Kewajiban anak terhadap orang -tua, yaitu berbuat baik, taat dan menghormat. Ini sesuai dengan panggilan fitrah yang harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya.

Dan yang lebih hebat lagi ialah hak ibu, sebab dialah yang paling berat menanggung penderitaan waktu mengandung, melahirkan, menyusui, dan mengasuh.

Firman Allah Ta'ala:
"Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu-bapanya, ibunya telah mengandung dia dengan susah-payah dan melahirkannya dengan susah-payah pula; mengandung dan menyusuinya selama 30 bulan." (al-Ahqaf: 16)

Diriwayatkan:
"Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan bertanya: Siapakah manusia yang lebih berhak saya kawani dengan baik?

Ia menjawab: Ibumu!

Dia bertanya lagi: Kemudian siapa?

Ia menjawab: Ibumu!

Dia bertanya lagi: Kemudian siapa lagi?

Ia menjawab: Ibumu!

Dia bertanya lagi: Kemudian siapa lagi?

Ia menjawab: Ayahmu!" (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Nabi anggap durhaka kepada dua orang tua itu sebagai dosa besar, sesudah syirik.

Begitulah sebagaimana ungkapan al-Quran.

Oleh karena itu dalam hadisnya, Nabi Muhammad s.a.w. bersabda:

"Maukah kamu saya terangkan sebesar-besar dosa besar --tiga kali.

Mereka menjawab: Mau, ya Rasulullah!

Maka bersabdalah Nabi, yaitu:
  1. menyekutukan Allah,
  2. durhaka kepada dua orang tua --waktu itu dia berdiri sambil bersandar, kemudian duduk, dan berkata:
  3. Ingatlah! Omongan dusta dan saksi dusta." (Riwayat Bukhari dan Muslim)

"Ada tiga orang yang tidak akan masuk sorga:
1) orang yang durhaka kepada dua orang tua;
2) laki-laki yang tidak ada perasaan cemburu terhadap keluarganya;
3) perempuan yang menyerupai laki-laki." (Riwayat Nasa'i, Bazzar dan Hakim)

"Semua dosa akan ditangguhkan Allah sampai nanti hari kiamat apa saja yang Dia kehendaki, kecuali durhaka kepada dua orang tua, maka sesungguhnya Allah akan menyegerakan kepada pelakunya dalam hidupnya (di dunia) sebelum meninggal." (Riwayat Hakim)

Allah memperkuat pesannya untuk berbuat baik kepada dua orang tua ini, ketika kedua orang tua tersebut telah mencapai umur lanjut, kekuatannya sudah mulai menurun, mereka sudah mulai sangat membutuhkan pertolongan dan dijaganya perasaannya yang mudah tersinggung itu.

Dalam hal ini Allah berfirman sebagai berikut:
"Tuhanmu telah memerintahkan hendaklah kamu tidak berbakti kecuali kepadaNya dan berbuat baik kepada dua orang tua, jika salah satu di antara mereka atau keduanya sudah sampai umur tua dan berada dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu katakan kepada mereka itu kata-kata 'uff' (kalimat yang tidak menyenangkan hati), dan jangan kamu bentak mereka, tetapi katakanlah kepada mereka berdua kata-kata yang mulia.

Dan rendahkanlah terhadap mereka berdua sayap kerendahan karena kasih, dan doakanlah kepada Tuhanmu: Ya Tuhanku! Berilah rahmat mereka itu, sebagaimana mereka telah memeliharaku di waktu aku masih kecil."
(al-Isra': 23-24)

Beberapa atsar (omongan para sahabat) menyebutkan dalam mengiringi ayat-ayat ini dengan mengatakan: andaikata ada kalimat yang oleh Allah dipandang lebih rendah daripada uff, niscaya Ia haramkan juga.

Membuat Gara-Gara yang Menyebabkan Dicacinya Dua Orang Tua, Termasuk Dosa Besar

Lebih dari itu, bahwa Rasululiah s.a.w. tidak menjadikan gara-gara dicacinya dua orang tua hanya sekedar haram, tetapi termasuk dosa besar.

Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Sesungguhnya di antara sebesar-besar dosa besar, ialah seseorang melaknat orang tuanya sendiri --kemudian para sahabat merasa heran, bagaimana mungkin seorang yang berakal dan beriman akan melaknat orang tuanya, padahal mereka adalah penyebab hidupnya.

Kemudian mereka itu bertanya: bagaimana bisa jadi seseorang akan melaknat dua orang tuanya?

Maka jawab Nabi: yaitu dia mencaci ayah orang lain kemudian orang tersebut mencaci ayahnya, dan ia mencaci ibu orang lain, kemudian orang tersebut mencaci ibunya."
(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Kalau ini tidak boleh, apalagi mencaci kedua orang tua di hadapannya sendiri.


Pergi ke Medan Jihad Tanpa Izin Orang Tua, Tidak Boleh

Demi perhatian Islam terhadap kerelaan dua orang tua, maka Islam tidak membenarkan seorang anak pergi ke medan jihad tanpa mendapat izin dua orang tua, padahal fisabilillah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam yang tidak dapat dibandingkan dengan sekedar sembahyang malam dan puasa di siang hari.

Abdullah bin 'Amr bin 'Ash meriwayatkan:

"Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi minta izin pergi berperang, kemudian Nabi bertanya: Apakah kedua orang tuamu masih hidup?

Ia menjawab: Masih. Maka sabda Nabi: Berjuanglah untuk kedua orang tuamu itu." (Riwayat Bukhari dan Muslim) -

Yakni jadikanlah medan jihadmu itu dengan jalan berbuat baik dan melindungi kedua orang tuamu.

Dalam satu riwayat dikatakan:
"Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi s.a.w., kemudian berkata: aku telah berbai'at kepadamu untuk pergi hijrah dan berperang demi mencari pahala dari Allah.

Lantas Nabi bertanya: Apakah salah satu dari kedua orang tuamu itu masih hidup?

Ia menjawab: Betul, bahkan kedua-duanya masih hidup.

Kemudian Nabi bertanya lagi: Apa betul kamu mencari pahala Allah?

Ia menjawab: Betul!

Maka jawab Nabi: Pulanglah, temui kedua orang tuamu itu, kemudian berbuat baiklah dalam bergaul dengan keduanya." (Riwayat Muslim)

Dan diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr bin 'Ash juga, ia berkata:
"Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, kemudian berkata: saya datang berbai'at kepadamu untuk berhijrah, tetapi saya tinggalkan kedua orang tuaku dengan menangis

Maka jawab Nabi: Pulanglah dan perbuatlah kedua orang tuamu itu ketawa, sebagaimana kamu perbuat mereka menangis." (Riwayat Bukhari dan lain-lain)

Abu Said meriwayatkan:
"Ada seorang laki-laki dari Yaman pergi ke tempat Nabi s.a.w.

Lantas Nabi bertanya: Apakah kamu masih mempunyai salah seorang keluarga di Yaman?

Ia menjawab: Ya, dua orang tua saya.

Nabi bertanya lagi: Apakah keduanya itu telah memberi izin kepadamu?

Ia menjawab: Tidak!

Kemudian Nabi bersabda: Pulanglah, dan minta izinlah kepada keduanya, kalau mereka itu memberi izin maka pergilah berperang, dan jika tidak, maka berbuat baiklah kepada keduanya." (Riwayat Abu Daud)

Dua Orang Tua yang Musyrik

Seindah-indah ajaran yang dibawa oleh Islam dalam hal bergaul dengan dua orang tua, di antaranya ialah Islam melarang berdurhaka kepada dua orang tua, sekalipun mereka itu musyrik, bahkan kendati mereka itu sungguh-sungguh dalam kemusyrikannya.

Mereka mengajak kepada anaknya untuk berbuat syirik dengan seluruh usaha dan perjuangan supaya anaknya pindah agama.

Dalam hal ini Allah telah berfirman sebagai berikut:

"Hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada dua orang tuamu; kepadakulah tempat kembali.

Dan jika mereka itu bersungguh-sungguh mempengaruhimu supaya kamu menyekutukan Aku dengan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu turut mereka itu, tetapi berkawanlah dengan mereka di dunia ini dengan cara yang baik; dan ikutilah jalan orang yang taubat kepadaku; kemudian kepadakulah tempat kembalimu, maka akan kujelaskan kepadamu apa-apa yang telah kamu kerjakan." (Luqman: 14-15)

Setiap muslim diperintah dalam kedua ayat ini agar tidak mau menuruti kedua orang tua terhadap apa yang mereka usahakan dan mereka perintahkannya --dalam hal kedurhakaan-- sebab sedikitpun kita tidak boleh menurut manusia dalam hal durhaka kepada Allah (laa tha'ata limakhluqin fima'shiyatil khaliq).

Adakah maksiat yang lebih besar selain syirik?

Namun si anak tetap diperintah supaya bergaul dengan orang tuanya itu dengan sebaik-baiknya, dengan syarat tidak akan mempengaruhi kejernihan imannya.

Bahkan si anak dianjurkan supaya mengikuti orang-orang mu'min yang baik-baik yang mau taubat kepada Allah.

Si anak harus menyerahkan keputusannya itu kepada Allah yang maha teguh hukumnya kelak di hari di mana seorang ayah tidak akan dihukum lantaran perbuatan anaknya, begitu juga si anak tidak akan dihukum lantaran perbuatan ayahnya.

Inilah puncak toleransi yang tidak dapat dicapai oleh agama apapun, selain Islam.

Sumber.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dewasa ini sudah ramai dikalangan anak anak zaman ini yang sudah berani berlaku derhaka terhadap ayah dan ibu mereka.

Mereka menganggap diri mereka lebih hebat dan terpelajar dari ibu dan bapa mereka dan sering berlaku biadap serta kurang ajar terhadap ayah bonda mereka.

Manusia biadap seperti ini lupa akan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasul Sallalahu Alaihi Wassallam supaya berlaku baik terhadap ibubapa mereka dan jangan sekali kali menyakitkan hati ibu dan bapa mereka yang tanpa salah seorang dari mereka tidak akan terjadinya diri mereka itu dan mustahil mereka akan dapat lahir kemuka bumi ini sebagai seorang manusia!

Selain dari Nabi Adam Alaihis Salam dan isteri baginda Sayyidatina Hawwa Radhiallahu Anha serta Nabi Isa ibni Maryam, sekelian manusia yang lain ada ibu dan ayah masing masing.

Sejarah peradaban manusia membuktikan bahawa sekiranya seseorang itu hendak diterima masyarakat sebagai seorang budiman, maka perilakunya terhadap ibu dan ayah kandung semestinya terbaik laku dan berhemah.

Bila ada anak yang derhaka terhadap ibu dan ayahnya, maka terlaknatlah si anak derhaka itu selagi belum meminta ampun maaf dari kedua atau salah seorang dari mereka yang telah disakitinya samada dengan kata kata, penulisan atau kelakuan.

Ada bukti bukti yang nyata akan nasib anak yang derhaka ini.

Sudah banyak kali peristiwa peristiwa anak anak derhaka terhadap orang tuanya disaksikan secara nyata didalam kehidupan ini.

Jangan main main dengan orangtua.

Tidak ada hijab diantara ibubapa dengan Tuhan Rabbul Alamin.

Do'a mereka pasti dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala!

Jangan sampai kisah si Tanggang berulang kembali!

3 comments:

Rahman Hariri said...

Assalamualaikum

Can I borrow your article on Derhaka kepada Ibu Bapa?

Thank you

MAHAGURU58 said...

Wa'alaikumsalam Brother,

By all means.

You are welcome.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mohd. Rizal said...

Assalam wbt.

Walaumacamana marah atau tak puas hati kita kepada orang-tua, janganlah kita mengecilkan hati & perasaan mereka sama sekali.......jika mereka bersalahpun cakaplah dengan baik semoga tidak tersentuh perasaan mereka.....dan ikutlah segala suruhan,ajakan dan arahan mereka selagi ianya tidak menyalahi hukum dan aturan Allah swt.....

....dan janganlah pula kita merajuk dengan perangai dan sikap mereka....sebagai anak....kita patutnya bersedia memaafkan mereka....sebagai anak, kita patut bertolak-ansur dengan mereka....sebagai anak, kita patut lebih menyayangi mereka daripada diri kita sendiri.....sebagai anak, kita patut berkorban utuk mereka....Apa pengorbanan kita kepada kedua ibu-bapa kita setakat ini? Bukan wang ringgit atau harta berkoyan-koyan yang mereka inginkan sebagai tanda pengorbanan dan kasih kita tetapi dalam zaman manusia kian sibuk dengan hal masing-masing, apa yang mereka mahukan cuma ingatan anak-anak terhadap mereka .....sebagai tanda kasih sayang dan adanya 'doa' untuk mereka.....paling tidakpun, cukuplah sekadar sms.......inilah pengorbanan yang mereka impikan.....jika mampu yang lebih dari itu, al-hamdulillah......Wallahu'alam.