Part of the Do'a Iftitah

"Verily my solats, my ibadah, my life and my death I surrender to Almighty Allah, Creator and Lord of all the worlds. Never will I associate anything with Him. So am I commanded and I am of those who are Muslims."

The Muslim Bloggers Alliance

The Muslim Bloggers Alliance
Bringing Muslim Bloggers Together

Saturday, April 14, 2012

Hang Tuah ~ Dari mana ia berasal?


Watak Hang Tuah lakonan Datuk M.Nasir
Tergerak dihati mencari akan keterangan mengenai asal usul Datuk Laksamana Hang Tuah setelah kemelut persoalan mengenai pernah ujud ke tidaknya lagenda kepahlawanan Hulubalang Kesultanan Melayu Melaka yang termasyhur itu dek penulisan seorang ilmuan tempatan yang mengkhususi bab sejarah tanahair baru baru ini.


Maka ketemuilah saya akan manuskrip Salatus Salatin yang tersimpan didalam Pustaka Digital Manuskrip Melayu disini.


Dimukasurat ke 103 dan 104 manuskrip itu disebut dengan jelas akan asal usulnya Hang Tuah itu! Ini saya terbitkan semula akan intipati maklumat yang tertera disana:


~@~

Maka sembah Seri Bija Pikrama, "Tuanku, yang kegemaran paduka adinda itu, jikalau ada budak laki-laki yang baik rupa­nya dan sikap serta dengan beraninya, itulah yang kegemaran paduka adinda."

Maka titah raja di Gowa, "Budak-budak bagaimana itu? Anak orang baikkah? Atau sebarang orangkah?"

Maka sembah Seri Bija Pikrama, "Jikalau boleh, anak orang baiklah, keraeng."

Setelah baginda mendengar kata Seri Bija Pikrama itu, maka titah raja di Gowa kepada juak-juaknya, "Pergi engkau semua carikan aku, anak daeng baik, anak hulubalang baik; barang yang baik rupanya dan sikapnya engkau ambil."

Maka segala juak-juaknya pun pergilah mencari anak orang, daripada segala kampung dan dusun dicarinya tiada dapat olehnya. Maka didengar nya ada anak raja Bajung yang terlalu baik rupanya dan sikapnya, bapanya sudah mati. 

Maka segala juak-juak itu pun pergilah ke Bajung. Setelah sampai, dilihat­nya sungguh seperti khabar orang itu, lalu diambilnya, dibawanya kembali mengadap raja di Gowa dipersembahkannya.

Maka oleh raja di Gowa, ditunjukkannya pada utusan itu. Maka titah baginda, "Budak ini berkenankah saudaraku di Melaka, orang kaya?"

Maka dipandang oleh utusan kedua itu, terlalulah ia berkenan dengan gemar nya. Maka sembah Seri Bija Pikrama, "Demikianlah tuanku, yang dikehendaki paduka adinda."

Maka titah baginda, ''Jika demikian budak inilah Orang Kaya, aku kirimkan kepada saudaraku raja Melaka, ia ini anak raja Bajung, daripada tanda muafakat, serta dengan kasihku akan saudaraku raja Melaka, maka aku berikan."

Maka sembah Seri Bija Pikrama, "Sebenarnya lah titah tuanku itu; yang titah paduka adinda pun demikian juga, tuanku. "

Adapun anak raja Bajung itu Daeng Merupawah namanya; umur nya baru dua belas tahun. Diceriterakan orang yang empunya ceritera, sudah dua ia membunuh, mengembari orang mengamuk di negeri.

Setelah keesokan hari, maka utusan kedua itu pun naiklah mengadap Raja Mengkasar, didapatinya raja di Gowa telah pepak dihadap orang. 

Maka Seri Bija Pikrama dan Tun Sura Diraja pun duduk menyembah. Maka oleh raja di Gowa utusan kedua itu dipersalini dengan sepertinya. Maka keduanya menyembah. 

Maka titah raja di Gowa, "Katakan kepada saudaraku, Orang Kaya, akan Daeng Merupawah ini petaruhku Orang Kaya kedua kepada saudaraku, Raja Melaka. PerHamba ia baik-baik, dan kalau ada sesuatu yang dikehendaki oleh saudaraku, Raja Melaka, dalam Mengkasar ini menyuruh ia kepada aku." Maka sembah utusan kedua itu, "Baiklah tuanku."

Setelah itu maka kedua utusan itu pun bermohonlah, lalu turun. Maka surat dan bingkisan pun diarak oranglah dengan selengkap alatnya, dengan segala bunyi-bunyian. 

Setelah datang ke perahu maka surat serta bingkisan itu disambut oranglah, disirupan. Maka segala yang menghantar itu pun kembalilah; maka Daeng Merupawah serta dengan Seri Bija Pikrama, maka kedua buahnya itupun belayarlah kembali.?*

Hatta berapa lamanya di jalan, maka sampailah ke Melaka. Maka dipersembahkan orang kepada Sultan Mansur Syah, mengatakan Seri Bija Pikrama telah datang. 

Maka baginda pun keluarlah, semayam dihadap segala Orang Besar-besar dan hulubalang sida-sida, bentara, biduanda, Hamba raja sekalian. Maka surat itu disuruh baginda sambut dengan istiadatnya. Maka Seri Bija Pikrama dan Tun Sura Diraja pun bersama ­sama baginda, serta membawa Daeng Merupawah.

Setelah sampai ke balai, maka surat disambut bentara dipersembahkan ke bawah duli baginda; maka disuruh baca kepada khatib. 

Setelah sudah dibaca, maka Sultan Mansur Syah pun terlalu sukacita mendengar bunyi surat Raja Meng­kasar itu. 

Maka Seri Bija Pikrama dan Tun Sura Diraja pun naik menjunjung duli, lalu duduk mengadap kepada tempatnya sedia itu; maka Daeng Merupawah pun dipersembahkan ke bawah duli dengan segala pesan raja Mengkasar itu semuanya dipindahkannya.

Maka Sultan Mansur Syah pun terlalu suka, serta berkenan baginda memandang rupa dan sikapnya Daeng Merupawah itu. Maka titah baginda, "Bagaimana maka Raja Mengkasar ber­kirimkan anak raja Bajung ini? Dilanggarkah raja Bajung maka anaknya tertawan ini?"

Maka sembah Seri Bija Pikrama, "Tiada tuanku, Raja Mengkasar bertanya kepada patik akan kegemaran duli tuanku maka patik katakan gemar akan budak yang baik rupa." Maka semuanya perihal ehwalnya habis dipersembahkannya ke bawah duli Sultan Mansur Syah. 

Maka baginda pun suka, serta Seri Bija Pikrama dipuji baginda. Maka Daeng Merupawah itu dinamai baginda Hang Tuah, itulah asal Hang Tuah; maka dipeliharakan oleh baginda dengan sepertinya, terlalu kasih baginda akan Hang Tuah, maka dianugerahi akan dia sebilah keris terupa Melaka dengan selengkap perhiasannya.

Adapun Hang Tuah selama ia di Melaka, tiada lain kerja­nya, hanya berguru akan ilmu hulubalang. Barang siapa yang lebih tahunya dimasukinya; adalah kepada zaman itu tiadalah dua orang-orang muda sebagainya.

Adapun "Perhangan" ke bawah duli Sultan Mansur Syah yang setelah sudah pilihan delapan orang, iaitu Hang Jebat, dan Hang Kasturi, dan Hang Lekir, dan Hang Lekiu, dan Hang Ali dan Hang Iskandar, dan Hang Hassan, dan Hang Hussin; dan tua-tuanya Tun Bija Sura, menjadi sembilan dengan Hang Tuah. 

Sekaliannya berkasih-kasihan, muafakat, sama berilmu, tetapi kepada barang main tewas semuanya oleh Hang Tuah. Demikianlah diceriterakan oleh yang empunya ceritera.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Demikianlah terteranya maklumat berkenaan Datuk Laksamana Hang Tuah yang berasal dirinya dari Makassar dan bernama Daeng Merupawah, putera Raja Bajung.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ini sebahagian petikan filem 'Hang Tuah' lakonan Allahyarham P.Ramlee sebagai Hang Tuah dan Allahyarham Ahmad Mahmud yang memegang watak 'Hang Jebat':

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kenapa tidak diadakan kajian yang sempurna mengenai asal usul pahlawan Kesultanan Melayu Melaka ini dan dibiarkan orang mempertikaikan kewujudannya?

Apa guna kita mempunyai segala macam jabatan dan kementerian serta perbadanan muzium itu dan ini jika perkara sepenting ini yang melibatkan jatidiri dan maruah orang2 Melayu terbiar diperkotak-katikkan orang sebarang?

Apakah tidak terasa terhina bilamana disangsikan tentang pernah wujud ke tidak pahlawan Melaka yang terbilang itu dan dikatakan cuma mitos tidak berasas sama sekali?

Sekiranya tidak mahu dikatakan bahawa Hang Tuah 5 sahabat itu berasal dari Negara China dan terdiri dari sebahagian rombongan Puteri Hang Li Po, maka bersegeralah wahai pihak yang berkuasa berkenaan melakukan kajian secara terperinci akan apa yang terakam didalam manuskrip Salatus Salatin dan jalankan kajian tentang apa yang diceriterakan didalam manuskrip berkenaan bahawa Hang Tuah itu asalnya adalah bernama Daeng Merupawah, putera Raja Bajung!

Raja Gowa yang diceriterakan didalam Hikayat Salatus Salatin itu memang ujud dan Istana Kesultanan Gowa itu kekal sehingga kehari ini.
Daerahnya di Sulawesi Selatan dan terakam maklumat mengenainya didalam Wikipedia disini.

Ada berita tentang kerabat diraja Kesultanan Gowa itu telah diusir secara paksa dari Istana Gowa oleh Satpol PP Pemerintah Kabupaten Gowa pada 8 November 2008. Baca berita itu disini.

PM Malaysia sekarang Dato Seri Haji Mohamad Najib Tun Abdul Razak dikatakan  waris ke 19 keturunan Kesultanan Gowa. Cerita tentangnya dilaporkan disini.

Mujur tidak dikatakan waris keturunan Raja Bajung! Karang ada yang tak semena mena mengaku keturunan Datuk Laksamana Hang Tuah pula?

Soalnya, bagaimana pula kita nak mencari bukti kewujudan Kerajaan Kesultanan Bajung?

Kesultanan Melayu Perak memiliki Keris Taming Sari milik Datuk Laksamana Hang Tuah sampai ke hari ini!
Jika Taming Sari ujud makanya sudah tentu Datuk Laksamana Hang Tuah pernah hidup dan berjasa kepada Kesultanan Melayu Melaka!

Kenapakah Kesultanan Melayu Perak Darul Ridzuan tidak tampil membela nama dan maruah Datuk Laksamana Hang Tuah?

Kenapakah Raja2 Melayu mendiamkan diri bila seorang professor sejarah semberono sahaja menyanggah kewujudan pahlawan Melayu yang terbilang sekali didalam lipatan sejarah Kesultanan Melayu negara kita ini?

Sesungguhnya segala bukti2 diatas boleh digunakan untuk mengkaji dengan lebih mendalam lagi dan mengesahkan keujudan Hang Tuah tanpa perlu diragu ragukan lagi.

Hendak seribu daya!